zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Navlekac jehel Russka

Navlekac jehel Russka

Jednoduch� za��zen�, kter� usnad�uje navl�k�n� nit� do jehly, a to i v p��pad�, �e m�te hor�� zrak nebo se V�m t�esou ruce. Jak je uvedeno v n�vodu k pou�it�, lze na obou konc�ch za��zen� um�stit r�zn� velk� jehly. Jehly jsou sou��st� balen�.

407110000 - Navlekac jehel Russka Cena: 330,-Kč