zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Kartac do koupele Russka

 Kartac do koupele Russka

Kart�� do koupele V�m nejen usnad�uje prov�d�n� osobn� hygieny p�i koupeli �i spr�e, s jeho pomoc� m��ete tak� prov�d�t p��jemnou a prosp�nou mas�. Za�n�te s mas�� v�dy od chodidel a krou�iv�mi pohyby pokra�ujte sm�rem nahoru k srdci.Dr�adlo: d�evo, �t�tiny: p��rodn� �t�tiny, p�sek: polypropylen.

73035000 - Kartac do koupele Russka Cena: 290,-Kč