zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Keramick� �krabka na ztvrdlou k��i - ra�ple Russka

 Keramick� �krabka na ztvrdlou k��i - ra�ple Russka

Koup� keramick� �krabky na ztvrdlou k��i jste z�skali kvalitn� produkt spole�nosti Credo Solingen. Keramick� �krabka zvl�t� jemn� odtra�uje ztvrdlou k��i nebo zjem�uje k��i po pou�it� pemzy. Jemn�m povrchem druh� strany t�to modern� pom�cky sbadno vy�ist�te i siln� zne�i�t�n� dlan� a chodidla. Diabetik�m a osob�m s poruchou prokrvov�n� z bezpe�nostn�ch d�vod� doporu�ujeme konzultovat pou�it� s l�ka�em. �krabku po ka�d�m pou�it� omyjte teplou vodou.

73300400 - Keramická škrabka na ztvrdlou kůži - rašple Cena: 490,-Kč