zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Keramický pilník na nehty Russka

Keramický pilník na nehty Russka

M�te v ruce kvalitn� produkt spole�nosti Credo Solingen. Tento piln�k na nehty je zvl᚝ vhodn� pro diabetiky. Proto�e piln�k nem� ostr� hrany, je jak�koliv zran�n� p�i pilov�n� neht� vylou�eno. D�ky sv�mu ergonomick�mu tvaru padne tato pom�cka p�i p��i o Va�e ruce dob�e do ruky. Kvalitn� materi�l a zpracov�n� zaru�uj� dlouhou �ivotnost v�robku.

73300500 - Keramický pilník na nehty Cena: 400,-Kč