zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Drzak holi Russka

 Drzak holi Russka

Dr��k nasad�me na berle nebo h�l a vy�n�vaj�c� ��st� pov�s�me berle nebo hole na n�bytek, aby neust�le nepadaly. Je pot�eba posouvat dr��k na holi a hledat bod tak dlouho, dokud nebude berle nebo h�l vyv�en�. Vhodn� velikost� na v�echny pr�m�ry hol� a berl�.

15105000 - Drzak holi Russka Cena: 130,-Kč