zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Kuchyňské prkénko Russka

 Kuchyňské prkénko Russka

Kuchy�sk� prk�nko je ur�eno pro osoby, kter� maj� omezenou hybnost ruky. Ve spodn� ��sti je opat�eno protiskluzov�mi podlo�kami. Materi�l : plast

405284000 - Kuchyňské prkénko Cena: 460,-Kč